logo

2023 Stondinau Masnach a Hysbysebu

Stondinau Masnach a Hysbysebu

***Archebwch eich stondyn fasnach ar gyfer yr Wyl eleni – lawrlwythwch y pecan gwybodaeth yma***

Mae stondinau masnach wedi dod yn rhan werthfawr o’r Ŵyl Serameg. Maent yn cynnig cyfle unigryw i ymwelwyr brynu deunyddiau ac offer yn uniongyrchol gan gyflenwyr ac mae’r cyflenwyr yn eu tro yn cael arddangos cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Rydym hefyd yn croesawu stondinau masnach gan sefydliadau serameg fel orielau a chyrsiau sy’n dysgu serameg a dylunio 3-D. Ein nod yw darparu amrywiaeth o stondinau masnach er mwyn i brofiad yr ymwelwyr cynnwys: cyflenwadau a deunyddiau serameg, gwasanaethau a gwybodaeth, cyhoeddiadau a llyfrau serameg, a llawer mwy! Mae’r ŵyl yn denu dros 1000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Gwyliwch y ffilm isod i weld cynllun ardal y stondinau fasnach.

International Ceramics Festival 2013 – TFTS Student Film from International Ceramics Festival on Vimeo.