logo

2023 Stondinau Masnach a Noddwyr

Stondinau Masnach

Mae stondinau masnach wedi dod yn rhan werthfawr o’r Ŵyl Serameg. Maent yn cynnig cyfle unigryw i ymwelwyr brynu deunyddiau ac offer yn uniongyrchol gan gyflenwyr ac mae’r cyflenwyr yn eu tro yn cael arddangos cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Rydym hefyd yn croesawu stondinau masnach gan sefydliadau serameg fel orielau a chyrsiau sy’n dysgu serameg a dylunio 3-D. Ein nod yw darparu amrywiaeth o stondinau masnach er mwyn i brofiad yr ymwelwyr cynnwys: cyflenwadau a deunyddiau serameg, gwasanaethau a gwybodaeth, cyhoeddiadau a llyfrau serameg, a llawer mwy! Mae’r ŵyl yn denu dros 1000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Eleni, croesawn:
Noddwyr
******

International Ceramics Festival 2013 – TFTS Student Film from International Ceramics Festival on Vimeo.