logo

Alexandra Engelfriet (YR ISELDIROEDD)

Alexandra Engelfriet

Mae Alexandra Engelfriet wedi gweithio gyda deunyddiau ffurfiadwy’r ddaear: clai, tywod, pridd, silt ac adobe am yr 20 mlynedd diwethaf. Mae hi’n rhyngweithio â’r deunydd yn gorfforol, gan ddefnyddio ei chorff cyfan i greu awyrgylch agos rhyngddi hi ei hun a’r deunydd sy’n weladwy yn y gwaith terfynol. Bydd Alexandra Engelfriet yn siapio haen o glai ar lethr. Bydd Fred Olsen yn adeiladu odyn ac yn ei danio.

Date: October 16, 2020