logo

Gas Kimishima (DU)

Gas Kimishima

Ganwyd Gas Kimishima yn Japan ond mae wedi bod yn byw yn y DU ers bron i 30 mlynedd. Ar ôl gyrfaoedd amrywiol fel dylunydd ffasiwn a deliwr celf, penderfynodd wneud crochenwaith ond cymerodd y peth o ddifrif ar ôl cwrdd â’r crochenydd a golygydd cylchgrawn Murray Fieldhouse. Ymwelodd â Japan yn 1992 a chwrdd â’r crochenydd meistr Furutani Michio yn Shigaraki, a wnaeth ei dylanwad ar ei waith newid ei bywyd. Mae’n dylunio ac yn adeiladu odynau ger ei gartref yn Swydd Hertford. Ar gyfer yr Ŵyl bydd yn adeiladu odyn Anagama fach yn ystod y pythefnos yn arwain at yr ŵyl er mwyn cwblhau tanio araf hir dros y penwythnos.

Date: October 17, 2020