logo

Gareth Mason (DU)

Gareth Mason

Mae gwaith Gareth Mason yn cynnwys cymysgedd paradocsaidd o anghysur a chynefindra, pleser a phoen, harddwch a ‘bwystfil’. Bydd ‘yn y foment’ yn yr Ŵyl gyda sawl clai gwahanol, olwyn crochenydd, ei ddwylo a’r wybodaeth gronedig o’i ymarfer a’i fywyd. I gyd-fynd â’i berfformiad bydd naratif ffurf rydd ac eang lle bydd mewnbwn y gynulleidfa yn allweddol. “Byddaf yn gorffen i fyny gyda llestr anorffenedig iawn ond yn gyfan (mae’n debyg), o bosib yn eithaf mawr, wedi’i difwyno mewn amryw o ffyrdd trwy fy ymyrraeth gorfforol, chwythlamp, a drama ddi-drefn o ryw fath.” www.garethmason.net

Date: October 15, 2020