logo

Natasha Mayo (Symposiwm PhD )

Mae Dr Natasha Mayo yn ymarferydd ac ymchwilydd mewn disgyblaeth serameg, awdur ar ei liwt ei hun ac ers 2016 yn Gyfarwyddwr Rhaglen Serameg yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Astudiaethau Serameg yng Nghymru, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae ei gwaith yn archwilio’r ffurf ddynol fel milieu, fel lle rydyn ni’n mynegi hunaniaethau, meddyliau a theimladau cymdeithasol, rhyw a diwylliannol. Mae Mayo yn aelod o’r stiwdio gydweithredol ‘Fireworks Clay Studios’.

Crynobed:
Mae bod yn arholwr allanol ar gyfer PhDs a arweinir gan ymarfer dros y 6/8 mlynedd diwethaf wedi rhoi mynediad a mewnwelediad imi i nifer o fodelau ymchwil. Bydd y cyflwyniad hwn yn rhedeg trwy amrywiaeth o ddulliau i ddatgelu sut mae disgyblaeth a ffocws PhD dan arweiniad ymarfer yn cynnig llawer mwy na chynhyrchu gwaith celf arloesol.

Natasha Mayo Pictorial Language

Date: June 17, 2019