logo

Daniel Allen (DU)

danallen

Wedi ei eni yn Sheffield, y DU, hyfforddodd Daniel Allen yng Nghaerdydd ac roedd yn allweddol wrth sefydlu Stiwdio ‘Fireworks’ y gydweithfa serameg, lle mae’n dal i fod wedi’i leoli. Mae ei serameg ffigurol yn amrywio’n fawr o ran graddfa ac yn ei driniaeth o arwyneb, ond mae pob un yn cymryd ysbrydoliaeth uniongyrchol o fywyd yr artist a’r byd o’i gwmpas, ac mae’n aml yn cyflwyno elfen o hiwmor du. Bydd yn arddangos ei waith ar ffigwr raddfa fawr yn sefyll, wedi’i adeiladu â dalennau bach o glai papur gwastad heb ddefnyddio fframwaith. ‘Y ffigurau serameg yw fy amnewidiad, maent yn caniatáu imi berfformio ac efallai fod gen i gynulleidfa fwy caeth nag y gallwn i erioed fod wedi dymuno pe bawn i wedi gorffen dilyn fy ngwir angerdd a gweithio ym myd y theatr. Yr oriel yw fy llwyfan.’

Date: October 18, 2020