logo

Jean Nicolas Gérard (FFRAINC)

Jean Nicolas G

Wedi ei eni yn Weriniaeth y Congo, symudodd Jean Nicolas Gérard i Ffrainc pan oedd yn saith oed, lle mae wedi byw a gweithio ers hynny. Astudiodd gyda Jean Biagini yn Aix en Provence, ac roedd yn gyfarwydd â thechnegau Japaneaidd yn ogystal â raku Americanaidd, ond daeth o hyd i’w lwybr pan ddarganfu hyfrydwch terre vernissée neu ‘crochenwaith slip’ yn stiwdio Claire Bogino. ‘…Mae terre vernissée yn dechneg draddodiadol. Rwy’n caru ei allu i ddod â llawenydd i fywyd bob dydd, ar fwrdd y gegin yn ogystal ag yn yr ardd… Ond rwyf hefyd yn cwestiynu’r traddodiad hwn. Heddiw, mae terre vernissée yn dechneg fyw, gan ddod ag emosiynau i mi mor ddwys â’r rhai a gaf o baentiadau cyfoes neu’r serameg Asiaidd sy’n fy meithrin.’ Bydd Jean Nicolas yn dangos sut y mae’n gwneud potiau mewn cyfresi, yn cael eu taflu a’u hadeiladu â slabiau; a hefyd ei ddulliau addurno.

Date: October 18, 2020