logo

Ostinelli and Priest (UK)

Ostinelli and Priest

Mae Ostinelli a Priest yn adnabyddus am eu cerfluniau anifeiliaid sy’n cael eu hysbrydoli gan anifeiliaid domestig a bywyd gwyllt. Ffurfiodd Paul Priest bartneriaeth weithredol gyda Gaynor Ostinelli 12 mlynedd yn ôl, fo sydd yn modelu’r gwaith yn bennaf, gan adael Gaynor yn rhydd i ddylunio ac ymchwilio i’r testunau, a delio â chyflwyniad a ffotograffiaeth. Yn ystod yr ŵyl byddant yn ceisio dangos y technegau y maent wedi esblygu wrth greu eu darnau cerfluniol.

Date: October 15, 2020