logo

Takeshi Yasuda (JAPAN)

Takeshi Yasuda

Mae Takeshi Yasuda yn daflwr o fri ac yn arddangoswr cyfareddol. Wedi’i hyfforddi yn Grochendy Daisei-Gama ym Mashiko, roedd ei waith cynnar yn cynnwys nwyddau clai caled hefo gwydredd lludw, ac ar ôl hynny archwiliodd Sancai a Llestri Hufen a Phorslen hefo gwydredd Celadon. Mae’n parhau i fod yn Diwtor Serameg yn y Coleg Celf Frenhinol ac wedi sefydlu ei stiwdio yn Ffatri Cerfluniau Jingdezhen, China. www.takeshiyasuda.com

Date: October 15, 2020