logo

Symposiwm PhD ac Ymchwil

Yn ystod yr ychydig wyliau diwethaf, cawsom symposiwm PhD ac Ymchwil arbennig dan gadeiryddiaeth Dr. Jo Dahn. Hi oedd Tiwtor Graddau Uwch BSAD, gyda chyfrifoldeb am reoli’r holl ymchwil doethuriaeth yn yr Ysgol. Mae hi wedi cyhoeddi’n eang ar serameg ac yn awdur ‘New Directions in Ceramics; from spectacle to trace’ (2015).

Rhoddir cyflwyniadau 2019 gan:

John Bennett (MA Serameg gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd)
Theo Harper (Canolfan Gwydr Genedlaethol yn Sunderland)
Loucia Manopoulou (Prifysgol y Celfyddydau Creadigol)
Angela Tait (Prifysgol Sunderland)
Ding Liang (Prifysgol Sunderland)
Natasha Mayo (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)

Cliciwch ar bob enw i weld eu tudalen proffil.

Dr Jo Dahn

Mae Jo yn awdur, ymchwilydd a churadur annibynnol gyda chefndir yn y byd academaidd a diddordeb arbennig mewn serameg. Rhwng mis Ionawr 1998 – Mai 2013 roedd yn Uwch Ddarlithydd Hanes a Theori Celf a Dylunio yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerfaddon, Prifysgol Bath Spa (BSAD), ac o fis Medi 2013 – Medi 2014, yn Uwch Gymrawd Ymchwil yn BSAD. Mae Jo wedi goruchwylio ac archwilio PhDs mewn ymarfer Serameg ac roedd yn Diwtor Graddau Uwch BSAD, gyda chyfrifoldeb am reoli’r holl ymchwil doethuriaeth yn yr Ysgol. Mae hi wedi cyhoeddi’n eang ar serameg ac yn awdur New Directions in Ceramics; from spectacle to trace London and New York: Bloomsbury 2015 Mae diddordebau cyfredol Jo yn cynnwys The Button Project.

Jo Dahn